Årets byggnadsverk i Södertälje

Årets byggnadsverk i Södertälje

with Inga kommentarer

Årets Byggnadsverk i Södertälje är Viksberg skolområde! Wi är så glada och stolta.

Ur motiveringen:

Skolområdet förhåller sig väl till de omgivande lantliga miljöerna både till utformning, lokalisering och i materialval. På skolgården har stor vikt lagts vid att behålla mycket naturmark, både för att vara intressanta lekmiljöer för barn och samtidigt göra ett så litet ingrepp som möjligt i den naturliga miljön.

Tack för ett fint och lyckat samarbete NCC, Telge Fastigheter och Comarc Arkitekter!