En dansk begraven?

En dansk begraven?

with Inga kommentarer

Wi ritar stensättningar och grävarbeten för ny och bättre avrinning för Västerås slott. Tillsammans med Statens fastighetsverk har Wi fördjupat oss i borggårdens historia  och hur vi kan gräva och återställa på bästa sätt. Förra gången man grävde så hittades begravda danskar från Gustav Vasas belägring på 1520-talet, så det här kan bli spännande.