Kulturreservatet Baggensstäket

Kulturreservatet Baggensstäket

with Inga kommentarer

Samrådet för ett nytt kulturreservat i Nacka är igång. Fornborgar, historiska trädgårdslämningar, gamla slagfält utmed Stockholms inlopp- här finns mycket spännande. Wi har tillsammans med kommunen tagit fram förslaget och nu inväntar Wi med spänning remissvaren.