Micasa!

Micasa!

with Inga kommentarer

Vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder, student- och seniorboenden. Nu börjar Wi ge beställarstöd åt Micasa Fastigheter i Stockholm. Kul med nya utmaningar och speciella förutsättningar.