Plats för barn!

Plats för barn!

with Inga kommentarer

Inte 1, 2 eller 3 utan 4 nya förskolegårdar har vi gestaltat och gjort bygglovshandlingar för i december. Alla åt Turako som
spe­ciali­serat sig på att ta fram goda utbildnings­miljöer för barn. Vår utgångspunkt är alltid att spara ut så mycket slitagetålig naturmark som möjligt för fri lek bland stock och sten. Detta kombinerar vi med mindre områden för umgänge, småbarnslek och funktionella ytor i husets närhet. Fantasifullt och utvecklande för barnen – kostnadseffektivt och inte minst klimatsmart för oss alla!