Idéskiss och bygghandlingsprojektering för ny aktivitetspark i stadsdelen Tannefors i centrala Linköping.

Uppdragsgivare: Linköpings kommun.