Gestaltning samt bygghandlingar för ny lekpark i Husbygård, i samarbete med Liljewall arkitekter.

Uppdragsgivare: Stockholm stad