Kulturhistorisk analys samt landskapsanalys inför utveckling av Brunnsparken i Örebro.

Uppdragsgivare: Örebro kommun