Raoul Wallenbergs plats i Linköping. Upprustningsförslag och förfrågningsunderlag för kommunal platsbildning med höga kulturvärden.

Uppdragsgivare: Linköping kommun