Wi är med på trädgårdsmässan

Wi är med på trädgårdsmässan

with Inga kommentarer

Riksförbundet Svensk Trädgård har bjudit in Wi landskap att föreläsa och sprida trädgårdshistoria på Nordiska Trädgårdar
2015. Det är ju ett lämpligt sätt att fira att förbundets tidning Hemträdgården fyller 70 år.