Wi botansierar på ArkDes

Wi botansierar på ArkDes

with Inga kommentarer

Att Wi älskar att söka efter bevarade skatter i arkiv är ingen hemlighet. Inför restaurering av St Görans Gymnasium botaniserar Wi bland Léonie Geisendorf och Walter Bauers ritningar och gestaltningsidéer från 1950-talet. Vad bra att Arkitektur- och Designcentrum finns med sitt fantastiska ritningsarkiv.