Beställarstöd

Alla      Parker och torg      Kulturmiljö      Bostadsgårdar      Barn och unga      Beställarstöd      Kommersiella miljöer     Natur

Wi har lång vana av att erbjuda beställarstöd, såväl inom projektledning som inom handläggande av park- och naturfrågor i kommunala processer. Medverkande vid framtagande av detaljplaner, nybildande av naturreservat eller underlag och analys av drift och förvaltning- av allt detta har Wi mångårig vana.