Invigning av Raoul Wallenbergs plats

Invigning av Raoul Wallenbergs plats

with Inga kommentarer

Nu är upprustningen av detta fina stadsrum klart. Men kulturhistorisk hänsyn har Wi infogat nya praktplanteringar, sittplatser och en körsbärslund framför Östergötlands museum. Om körsbärsblommorna inte behagar slå ut till invigningen, då får man måla egna.