Här finns vi

Wi landskap sitter i Villa Lusthusportens trädgårdsmästarbostad, på Djurgården i Stockholm.

Välkommen på besök!

Postadress
Rosendalsvägen 5
115 21 Stockholm

Mail
info@wilandskap.se

Åsa Wilke, VD
Landskapsarkitekt LAR/MSA
tel 070 493 77 76
asa.wilke@wilandskap.se

Sofia Sjödin, kontorschef
Landskapsarkitekt LAR/MSA
tel 073 981 90 55
sofia.sjodin@wilandskap.se

Karin Westermark
Landskapsarkitekt LAR/MSA
tel 073 617 29 96
karin.westermark@wilandskap.se

Jonas Åkerström
Landskapsarkitekt LAR/MSA
tel 073 070 56 04
jonas.akerstrom@wilandskap.se

Emma Nilborn
Landskapsarkitekt MSA
tel 070 145 27 67
emma.nilborn@wilandskap.se

Rebecca Karlsson
Landskapsarkitekt MSA
tel 070 577 96 45
rebecca.karlsson@wilandskap.se