Läs om Nordiska museets nya bakgård i Arkitektur!

Läs om Nordiska museets nya bakgård i Arkitektur!

with Inga kommentarer

Missa inte att läsa i Arkitektur om vårt projekt vid Nordiska museet.

Johan Mårtelius skriver om museet och dess nya entré och bakgård som Wi gestaltat och projekterat. Mårtelius skriver ” Den nya entrén och trädgården framhålles som en samlande plats, något som främjar helheten. Och på den gård som bildas kring nya entrén har ett varierat växtbestånd med anknytning till museets nordiska traditionstema utformats av kontoret Wi Landskap.”

Läs hela artikeln i Arkitektur nr 5/2020 och mer information om projektet finns också här på hemsidan under Nordiska museet.