Gestaltning och bygghandlingar för ny lekplats och park i Igelboda, Nacka. Med rörelse i fokus har redskap och gestaltning valts för att skapa en plats för både stora och små att mötas och aktivera sig på genom hinderbana, bouleplaner, fotbolls- och basketplan, grillplats och mycket annat. Omgivande park har också fått ett lyft med ny perennplantering och generöst med sittplatser. Läs mer här.

Uppdragsgivare: Nacka kommun