Beställarstöd vid bildande och förvaltning av natur- och kulturreservat. Stöd och sakkunskap under reservatsbildningsprocessens olika skeden. Framtagande av reservatsföreskrifter och skötselplaner samt skyltning och informationsmaterial. Avslutade uppdrag naturreservat Gärdesudden, Tollare samt Trollsjön. Pågående reservatsbildningar Skarpnäs, Svärdsö, Skuruparken, Ryssbergen, Baggensstäket samt Rensättra.

Uppdragsgivare: Park och naturenheten, Nacka kommun