Redo för driftsupphandling

Redo för driftsupphandling

with Inga kommentarer

Under hösten har Wi på uppdrag av Järfälla kommun tagit fram underlag för en ny driftsupphandling. Inte mindre än 87 skolor och förskolor har vi inventerat och många intresserade barn har vi pratat med.