Skånelaholms slottspark i Sigtuna. Bygghandlingar för restaurering av parkdamm samt historiska gångvägar efter tidigare utförd vårdplan samt allérenovering.

Uppdragsgivare: Kungliga Vitterhetsakademien.