Natur

Det är ju inte bara vi människor som ska få plats, Wi tycker att det är mycket stimulerande och viktigt att arbeta med att göra plats för fler små kryp och vilda växter. Wi har lång erfarenhet av att väva samman värden för rekreation med utveckling av ett områdes naturvärden. Wi arbetar med naturreservatsbildning och även med mindre projekt som har som mål att höja och utveckla ekologiska värden. Salamanderdammar, salamanderhotell, återskapade våtmarker och informativ skyltning i naturmiljö- allt detta kan Wi.

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm