Kaknäs ängar

Stockholm

OMFATTNING

Upprustning av natur- och rekreationsområde i Kaknäs ängar, Stockholm, med fokus på utveckling av de ekologiska värdena. Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Trafikkontoret, Stockholms stad

UTFÖRT ÅR

2018 – 2019

IMG_1791
IMG_1733
IMG_1656

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm