Parker och torg

Vårt gemensamma offentlig rum – vad kan vara viktigare? Det är ju där vi möts och stöts och tillsammans delar på vår stad.

Wi får till trygga mötesplatser för olika behov, för olika åldrar och som också är attraktiva under hela året. Wi kan vårt växtmaterial och får in mervärden som estetiskt tilltalande dagvattenhantering och förbättrad ekologi. Wi hittar ofta inspiration i platsens historia och våra offentliga rum är alltid byggbara och håller över tid.

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm