Örebro
brunnspark

Örebro

OMFATTNING

Kulturhistorisk analys samt landskapsanalys av park.
Programhandling.

BESTÄLLARE

Örebro kommun

UTFÖRT ÅR

2019

örebro 2
örebro 1300×1000
örebro 1300×1000 4
örebro 1300×1000 3
örebro 1300×1000 2

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm