Bostadsgårdar

För umgänge, för cykeln, för skönhet, för ekologi och med bra möjligheter för skötsel och förvaltning. Wi tänker på mycket då vi ritar bostadsgårdar. Att det är tillgängligt för alla ser vi som en självklarhet och vi kan en hel del om bra gårdar för äldre. Wi har stor vana av både upprustning och nyproduktion och våra största kunder är Svenska Bostäder, Micasa, Alm Equity och Serneke.

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm