The Brick

Telefonplan

OMFATTNING

Om- och nybyggnad av bostadsgårdar vid Telefonplan, Stockholm. Ombyggnad av gamla Ericssons kontorsbyggnader till bostäder och nybyggnad av flera nya intilliggande bostadskvarter. Avser både kvartersmark och allmän plats inom området. Projektering och gestaltning.

BESTÄLLARE

ALM Equity

UTFÖRT ÅR

2015 – pågående

The Brick 650×500
Indigo_takterrass
Fasad_Indigo
Fasad_halv_Indigo
Axonometri_Terra-2
210329-Oversiktsbild-the-brick

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm