Beställarstöd

Wi har lång vana av att erbjuda beställarstöd, såväl inom projektledning som inom handläggande av park- och naturfrågor i kommunala processer. Medverkande vid framtagande av detaljplaner, nybildande av naturreservat eller underlag och analys av drift och förvaltning- av allt detta har Wi mångårig vana.

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm