Beställarstöd
Micasa

OMFATTNING

Projektledning vid ombyggnad samt nybyggnad av gårdar till vård- och omsorgsboenden.

BESTÄLLARE

Micasa

UTFÖRT ÅR

2015 – 2018

micasa

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm