Beställarstöd
Svenska Bostäder

OMFATTNING

Projektledning vid ombyggnad samt nybyggnad av bostadsgårdar.

BESTÄLLARE

Svenska Bostäder

UTFÖRT ÅR

2014 – 2017

svenska-bostader

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm