Beställarstöd
Botkyrka kommun

Botkyrka

OMFATTNING

Beställarstöd vid framtagande av nya detaljplaner.

BESTÄLLARE

Botkyrka kommun

UTFÖRT ÅR

2021 – pågående

botkyrka

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm