Beställarstöd
Järfälla kommun

Järfälla

OMFATTNING

Framtagande av skötselplaner för driftsupphandling.

BESTÄLLARE

Järfälla kommun

UTFÖRT ÅR

2017 – 2019

järfälla-650×500-1
järfällamindre1
järfällamindre2

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm