2022-Om-oss-1
WI ÄR

ett stockholmsbaserat
landskapsarkitektkontor

Wi har lång erfarenhet av gestaltning och projektering som vi väver samman med visionärt nytänkande. Wi är prestigelösa, lyhörda och tar oss an varje projekt med engagemang.

WI KAN

landskapsarkitektur

Wi tar tillvara platsens sociala, ekologiska och kulturella värden och länkar samman dessa med god form och praktisk funktion. Wi har också specialistkompetens inom kulturmiljöområdet och har stor erfarenhet av att jobba med dagvattenlösningar såsom regnbäddar. Våra projekt är genomförbara och håller över tid.

WI JOBBAR MED

parker och stadsmiljö,
utemiljöer för barn och unga, kulturmiljöer, bostadsgårdar
och kommersiella platser

Våra kunder är främst byggbolag, kommuner, statliga verk och bostadsbolag. Wi arbetar såväl med tidiga skeden som med projektering och tycker om att växla mellan olika skalor. 

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm