Beställarstöd
Nacka kommun

Nacka

OMFATTNING

Projektledning vid bildande av kommunala kultur- och naturreservat.

BESTÄLLARE

Nacka kommun

UTFÖRT ÅR

2014 – 2016

nacka

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm