Stockholmshusen
Ledinge

Stockholm

OMFATTNING

Nybyggnad av bostadsgårdar i Tensta, Stockholm. Programhandling samt projektering.
Projektet ingår i satsningen Stockholmshusen.

BESTÄLLARE

Svenska Bostäder

UTFÖRT ÅR

2016 – 2020

Ledinge 1300×1000 3
Ledinge 1300×1000 1
Ledinge 1300×1000 2

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm