Bostads-
utveckling
Kärrtorp

Stockholm

OMFATTNING

Programhandling och utredning inför detaljplan av åtta nya bostadskvarter i Kärrtorp, Stockholm. Projektet ingår i satsningen Stockholmshusen.

BESTÄLLARE

Svenska Bostäder och Abacus

UTFÖRT ÅR

2017 – pågående

Kv5
170515

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm