Aktivitetspark
Hästskogatan

Linköping

OMFATTNING

Nybyggnad av aktivitetspark med fokus på skate i Tannefors, Linköping.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Linköpings kommun

UTFÖRT ÅR

2016 – 2019

hästsko-6-1000×1300
hästsko-1000×1300
hästsko-5-1000×1300
hästsko-4-1000×1300
hästsko-3-1000×1300
hästsko-2-1000×1300
hästsko-1-1000×1300
hästsko-9-1000×1300
hästsko-8-1000×1300
hästsko-7-1000×1300

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm