Igelbodaplatån

Nacka

OMFATTNING

Upprustning av park och lekplats i Igelboda, Nacka.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Nacka kommun

UTFÖRT ÅR

2019

igelboda 1300×1000 7
igelboda 1300×1000 6
igelboda 1300×1000 5
igelboda 1300×1000
igelboda 1300×1000 4
igelboda 1300×1000 3
igelboda 1300×1000 2

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm