Lagmansplan

Stockholm

OMFATTNING

Upprustning och utveckling av en stadsdelspark från 1940-talet i Kärrtorp, Stockholm. Programhandling samt projektering. 

BESTÄLLARE

Trafikkontoret, Stockholm stad

UTFÖRT ÅR

2021 – 2022

Lagmansplan-1300×1000-1
Lagmansplan-1300×1000-3
Lagmansplan-1300×1000-2

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm