Nordiska
Museet

Stockholm

OMFATTNING

Nyanläggning för ny entré till museum.
Entrémiljö, uteservering och lekinslag. 
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Nordiska Museet

UTFÖRT ÅR

2017 – 2019

nordiska 1300×1000 3
nordiska 1300×1000 2
nordiska 1300×1000 5
1
nordiska-3

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm