Skånelaholms
Slottspark

Sigtuna

OMFATTNING

Kulturhistorisk dokumentation samt restaurering av slottspark.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Kungliga Vitterhetsakademien

UTFÖRT ÅR

2014 – 2017

skånelaholm_hemsida
illustrationskarta hemsida
Skånela – Skånelaholm_utantext

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm