Raoul Wallenbergs plats

Linköping

OMFATTNING

Kulturhistorisk analys samt upprustningsförslag för parktorg i centrala Linköping.
Programhandling och projektering.

BESTÄLLARE

Linköpings kommun

UTFÖRT ÅR

2014 – 2017

utvald-bild-raoul
raoul-3-1300×1000
raoul-2-1300×1000
raoul-8-1300×1000
raoul-7-1300×1000
raoul-6-1300×1000
raoul-5-1300×1000
raoul-4-1300×1000

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm