Husbygård
Lekpark

Stockholm

OMFATTNING

Nybyggnad av park och lekpark i Husbygård, Stockholm.
Temalek bondgård. Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Trafikkontoret, Stockholm stad

UTFÖRT ÅR

2018 – 2019

husby 1300×1000 8
husby 1300×1000 5
husby 1300×1000 4
husby 1300×1000 2
husby 1300×1000
husby 1300×1000 7
husby 1300×1000 6
husby 1300×1000 3

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm