Salamander-
dammar Viksberg

Södertälje

OMFATTNING

Nyanläggning av salamanderdammar och övervintringsplatser som kompensationsåtgärd vid nybyggnad av Viksbergsskolan. Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

NCC

UTFÖRT ÅR

2016 – 2018

salamanderdammar 2
salamanderdammar

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm