Naturreservat Nacka

Nacka

OMFATTNING

Framtagande av föreskrifter och skötselplaner för nya kommunala naturreservat.

BESTÄLLARE

Nacka kommun

UTFÖRT ÅR

2014 – 2018

Naturreservat Tollare
Naturreservat Ryssbergen
Naturreservat Trollsjön
Naturreservat Svärdsö

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm