Välkommen in Ruth

Välkommen in Ruth

with Inga kommentarer

Vi välkomnar Ruth Boberg som ny landskapsarkiekt på Wi landskap. Ruth är nyexaminerad från SLU Ultuna där hon bland annat fördjupat sig i utemiljöer för barn och unga.