God Jul

with Inga kommentarer

Wi önskar er alla en fröjdefull jul. Vår julgåva går i år till FN-förbundets projekt FLICKA och deras arbete för att runt om i världen stärka flickors rättigheter och möjligheter.

1 9 10 11 12 13