God Jul

with Inga kommentarer

Wi önskar er alla en fröjdefull jul. Vår julgåva går i år till FN-förbundets projekt FLICKA och deras arbete för att runt om i världen stärka flickors rättigheter och möjligheter.

Spännande startmöte!

with Inga kommentarer

Wi har varit på startmöte för upprustning av Raoul Wallenbergs plats i Linköping. Vackra skulpturer, tjusig funkisplan men slitna detaljer och planteringar. Nu startar upprustningen där parken ska göras attraktiv med stor hänsyn till platsens höga kulturvärden.

1 9 10 11 12