Naturnära boende i Kärrtorp

Naturnära boende i Kärrtorp

with Inga kommentarer

I Kärrtorp kommer naturen nära. Den intilliggande naturmarken möter gårdarna med mjuka övergångar och öster om husen tar hela Nackareservatet vid. På uppdrag av Abacus, Svenska bostäder och NCC har Wi till den nya detaljplan tagit fram förslag till bostadsgårdar för 8 nya kvarter.