Knut Wallenbergs
park

Nacka

OMFATTNING

Upprustning av lekplats i Saltsjöbaden, Nacka. Temalek villastad.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Nacka kommun

UTFÖRT ÅR

2017 – 2018

knut w 1300×1000 6
knut w 1300×1000 4
knut w 1300×1000 3
knut w 1300×1000 2
knut w 1300×1000
knut w 1300×1000 5
illustration knut w
flygfoto KNUT W TEXT

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm