Lekplats
Babordsvägen

Nacka

OMFATTNING

Nybyggnad av lekplats i Saltsjö-Boo, Nacka. Temalek bondgård.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Nacka kommun

UTFÖRT ÅR

2016 – 2017

Babordsvägen 650×500 2
Babordsvägen 650×500 1
Babordsvägen 650×500
Babordsvägen 650×500 6
Babordsvägen 650×500 4
Babordsvägen 650×500 3
Babordsvägen 650×500 5

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm