Lekplats
Södra Hedvigslund

Nacka

OMFATTNING

Upprustning av lekplats i Hedvigslund, Nacka. Temalekplats trädgård.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Nacka kommun

UTFÖRT ÅR

2019

hedvigslund 1300×1000 2
hedvigslund 1300×1000
hedvigslund 1300×1000 4
hedvigslund 1300×1000 3

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm