Lekplats
Vikdalsvägen

Nacka

OMFATTNING

Upprustning av lekplats i Vikdalen, Nacka. Temalek djungel.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Nacka kommun

UTFÖRT ÅR

2016 – 2017

Vikdalsvägen 650×500
Vikdalsvägen 650×500 2
Vikdalsvägen 650×500 1
Vikdalsvägen 650×500 3

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm